Aktualności

 

06.12.2023

W Bazie Konkurencyjności opublikowano ogłoszenie nr 2023-37646-181864 „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych - ŁÓDŻ MOTOROWA KABINOWA".
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowej łodzi motorowej – kabinowej od 8,5 do 9,0 metrów długości, zamykanej, o małym zanurzeniu – dostosowanej do wykonywania prac hydrograficznych na akwenach morskich i śródlądowych. Łódź dostosowana do transportu kołowego – wyposażona w odpowiednią przyczepę podłodziową.

Termin składania ofert: 14 grudnia 2023 r.
Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/181864

 

17.10.2023

Podpisanie umowy z firmą Nurkowanie Hydrografia Nawigacja Polska Maciej Rokus, z siedzibą w Katowicach na zakup wraz z dostawą systemu hydroakustycznego obrazowania dna morskiego, w skład którego wchodzą: kompletny zestaw dwuczęstotliwościowego sonaru bocznego z kabloliną kevlarową o długości 50 m.

 

03.10.2023

W Bazie Konkurencyjności opublikowano ogłoszenie nr 2023-37646-174956 „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych - SONAR BOCZNY wraz z LAPTOPEM Z OPROGRAMOWANIEM”

Termin składania ofert: 12 października 2023 r.
Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174956

 

31.08.2023

Podpisanie umowy z firmą Karol Zwolak K2sea z siedzibą w Gdyni na zakup wraz z dostawą kompletnego, bezzałogowego, nawodnego pojazdu USV do pomiarów hydrograficznych pływającego i operującego na morskich i śródlądowych akwenach płytkich i ultrapłytkich.

 

12.08.2023

W Bazie Konkurencyjności opublikowano ogłoszenie nr 2023-37646-169820 „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych - BEZAŁOGOWY POJAZD AUTONOMICZNY USV”
Przedmiot zamówienia stanowi kompletny, bezzałogowy, nawodny pojazd USV do pomiarów hydrograficznych wraz z niezbędnym okablowaniem, oprogramowaniem sterującym, zestawem anten pozycyjnych, kompletem baterii, komputerem pokładowym, modułem do komunikacji WiFi, przenośnym komputerem do komunikacji i sterowania pojazdem, zespołem napędowym i innymi komponentami zapewniającymi prawidłową eksploatację pojazdu w trybie sterowania zdalnego (ręcznie) oraz programowalnym (tryb pływania autonomicznego po zaprojektowanych liniach pomiarowych), z użyciem wymaganych aplikacji do zdalnej i autonomicznej pracy pojazdu; pojazd musi zapewniać możliwość montażu i użycia echosondy wielowiązkowej.

Termin składania ofert: 21 sierpnia 2023 r.
Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/169820

 

15.06.2023

Podpisanie umowy z firmą THESTA Sp. z o.o. Sp.k na dostawę , uruchomienie i kalibrację przenośnej sondy wielowiązkowej do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości wraz z profilerem SVP.

 

23.05.2023

W Bazie Konkurencyjności opublikowano ogłoszenie nr 2023-37646-159371 „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych - SONDA WIELOWIĄZKOWA wraz z PROFILEREM SVP”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja systemu przenośnej sondy wielowiązkowej do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości wraz z profilerem SVP.

Termin składania ofert: 1 czerwca 2023 r.
Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159371

 

05.04.2023

Podpisanie umowy nr NORW.19.01.02-32-0005/22 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu pod tyt. „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych”.
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth

Całkowity koszt zadania: 2 270 580 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 846 000 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 1 107 600 PLN
Termin realizacji: 2.03.2023 - 31.03.2024