Prace nurkowe związane m.in. z inspekcją obiektów hydrotechnicznych, montażem oraz naprawą elementów konstrukcyjnych pod wodą

Prace podwodne

nurek

Usługi hydrotechniczne

nurek

Prace hydrograficzne

rafa koralowa