Inwestujemy w nowe rozwiązania

 

Nasza Firma MATPOL Inżynieria Hydrotechniczna realizuje projekt pn. „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych”.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego NORW.00.00.00

 • Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021
 • Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
 • Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth
 • Numer wniosku o dofinansowanie: NORW.19.01.02-32-0005/22
 • Całkowity koszt zadania: 2 270 580 PLN
 • Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 846 000 PLN
 • Wartość przyznanego dofinansowania: 1 107 600 PLN
 • Termin realizacji: 2.03.2023 - 31.03.2024

 

Cel projektu

Głównym celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności naszej firmy zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Aktualnie jesteśmy jednym z liderów na rynku rodzimym, jednak strategicznym celem jest konkurowanie z zagranicznymi firmami w zakresie prac podwodnych wykonywania pomiarów batymetrycznych i prac hydrograficznych. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie nowoczesnych usług, które jakościowo i technicznie będą przewyższały ofertę konkurencyjnych firm.

 

Zadania

W ramach realizacji projektu planujemy:

 1. zakup zintegrowanego systemu hydrograficznego opartego na ultra wysokiej rozdzielczości sondzie wielowiązkowej (min. 1024 wiązek);
 2. zakup sonaru bocznego;
 3. zakup autonomicznego pojazdu nawodnego;
 4. zakup łodzi o długości i rozmiarach pozwalających na wpływanie do niewielkich zatok oraz do prowadzenia badań np. w ciasnych marinach, czy bardzo małych zbiornikach wodnych.

 

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu:

 1. Rozszerzymy ofertę o innowacyjne technologie i usługi;
 2. Odpowiemy na potrzeby klientów, co przełoży się na zwiększenie udziału w rynku oraz wygenerowanie wyższych przychodów;
 3. Zadbamy o środowisko dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakupionym sprzęcie;
 4. Zaoferujemy wartość dodaną na płaszczyźnie społeczno- ekonomicznej, wynikającą ze zwiększenia zatrudnienia, inicjatyw społecznych i wsparcia lokalnego biznesu;
 5. Zwiększymy transfer wiedzy pomiędzy sektorem nauki a przemysłem, poprzez współpracę z jednostkami naukowymi.