Prace hydrograficzne

skan dna zbiornika wodnego

Świadczymy usługi z zakresu prac hydrograficznych. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy najwyższej jakości, umożliwiający wykonywanie pomiarów batymetrycznych w centymetrowej rozdzielczości, oraz obrazowanie 3d. Zebrane przez nas dane mogą zostać wykorzystane przy sporządzaniu morskich map nawigacyjnych jak również do analizy obiektów znajdujących się na dnie akwenu. Nasze oprogramowanie pozwala na dokładne zobrazowanie zalegających obiektów, z podaniem ich współrzędnych, przekroju oraz wymiarów.

Ponadto poszukujemy i wydobywamy przeszkody nawigacyjne, pobieramy próbki osadów dennych, które następnie są przekazywane do dalszych badań. Prace hydrograficzne prowadzimy z własnych łodzi - zarówno na wodach morskich jak i śródlądowych. Nasi pracownicy zdobyli bogate doświadczenie w trakcie wykonywania prac na wodach Morza Północnego świadczonych dla offshore industry.