Sonda wielowiązkowa wraz z profilerem SVP

 

 

 

Stawiamy na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, a wszystko po to by poszerzyć naszą ofertę w zakresie prac podwodnych. Dzięki realizacji projektu współfinasowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego nasza firma zakupiła najnowszej generacji SONDĘ WIELOWIĄZKOWĄ wraz z profilerem SVP, urządzenie o ultrawysokiej rozdzielczości oferujące ścisłą integrację z GNSS/INS (Applanix OceanMaster), które jest przeznaczone do użytku w najbardziej wymagających środowiskach operacyjnych.

Sonda przeznaczona jest do pomiarów na płytkich wodach, do inspekcji kabli, rurociągów i innej infrastruktury leżącej na dnie zbiornika. Bardzo dobrze sprawdza się przy inspekcjach ścian nabrzeży, mostów czy podwodnej części kadłubów statków. Teraz firma MATPOL będzie mogła oferować swoim klientom wyniki swoich prac w postaci graficznej, tak w czasie rzeczywistym, jak również po ich zakończeniu, dołączając je do dokumentacji tekstowej.

Urządzenie zakupiono w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Szczegóły postępowania

 

sonda-3
sonda-norbit-1
sonda-svp-1