ŁÓDŹ MOTOROWA

 

 

ŁÓDŹ MOTOROWA

 

W marcu 2024 r. otrzymaliśmy łódź motorową-kabinową zamykaną o małym zanurzeniu. Sprzęt wykonany na zamówienie spełnia najwyższe standardy i jest zgodny z przepisami obowiązującymi dla jednostek pływających po wodach morskich i śródlądowych. Ważne jest, że posiada niezależną instalację elektryczną 12/230 volt umożliwiającą pracę urządzeń hydrograficznych. Dzięki zastosowanej technologii możemy pracować na akwenach, gdzie obowiązuje „cisza" a parametry łodzi pozwalają również na działania przy powstających na pełnym morzu farmach wiatrowych.
Istotnym elementem jest wyposażenie w odpowiednią przyczepę, dzięki temu łódź dostosowana jest do transportu kołowego (drogowego) i teraz możemy szybko i sprawnie dotrzeć na miejsce realizacji usługi.

Łódź zakupiono w ramach realizacji projektu pn. „Zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie prac podwodnych oraz badań i prac hydrograficznych” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth.