SONAR BOCZNY

 

 

BOCZNY SONAR

 

Nowoczesny sonar to dziś jedno z podstawowych narzędzi do monitorowania dna morskiego.

W grudniu 2023 r. odbyliśmy próby i odbiór techniczny systemu hydroakustycznego obrazowania dna morskiego. Głównym komponentem systemu jest dwuczęstotliwościowy sonar boczny zapewniający wysoką rozdzielczość danych pomiarowych, tym samym otrzymane wyniki są dokładne, pozwalające zlokalizować bardzo mały obiekt na dnie, nawet do 1 cm.

Warto wspomnieć, że wysoka częstotliwość HF systemu umożliwia zapis danych z wiązką o szerokości 0,2 stopnia, a niska częstotliwość LF z wiązką o szerokości 0,33 stopnia. Takie wielkości kątowe charakterystyki promieniowania gwarantują wysoką rozdzielczość wzdłużną sonaru, odpowiednio 1,2 cm dla LF oraz 0,35 cm dla HF.

Ciekawostką jest fakt, że system został tak zaprojektowany, aby można było sonar wykorzystywać w dwóch wariantach, holowanym i burtowym („na sztywno”). Co więcej, sonar jest przystosowany do pracy na akwenach ultrapłytkich i płytkich. W tym celu powstała specjalna konstrukcja montowana na klasycznej łodzi.

Badania możemy prowadzić także w miejscach trudnych, gdzie występuje wiele ograniczeń, bo nawet jeśli podczas użytkowania sonar zaczepi o przeszkodę to dzięki systemowi bezpiecznego odzyskiwania urządzenia nie zgubimy.

Sonar zakupiono w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 .

Szczegóły postępowania znajdują się pod linkiem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174956

 

prace-pomiarowe-4
prace-pomiarowe-3
pracepomiarowe8
prace-pomiarowe-6
prace-pomiarowe-5
prace-pomiarowe-8
prace-pomiarowe-9
prace-pomiarowe-2
realizacja-1
realizacja-2
realizacja-3